SEIYUは日本の大手総合スーパーチェーンです。雑誌「BRAIN」の「Creative Relay」という連載企画で、ポスターを制作させていただきました。SEIYUのブランドカラー赤から愛を連想し、「SEIYU LOVE ME」のキャッチコピーをたてました。
CL : SEIYU + Sendenkaigi
PRD : amana
PH : Atsuhiro Shirahata(UN)
RE : Iwasawa Mizu
HM : Yuko Iitsuka
ST : Mari Ito
MO : Anastasia
PR : Asuka Takizawa + Taeko Yamaguchi
MO : Kohei Kyomori
AD + D : Atsushi Ishiguro(OUWN)

SEIYU LOVE ME

SEIYU_poster001

SEIYU_poster002